Ytterberg vindkraftpark

  • Status: I drift sedan hösten 2011
  • Antal vindkraftverk: 22
  • Verksmodell: Vestas V90 2,0 MW, navhöjd 105 m
  • Installerad kapacitet: 44 MW
  • Lokalisering: Malå kommun, Västerbotten (kartlänk)
  • Beräknad årlig produktion: 129 GWh

Inlogg för Entreprenörer

Inlogg för Markägare

Inlogg för Räddningstjänsten

Allmänt om vindkraftparken
Ytterberg vindkraftpark består av 22 stycken Vestas V90 vindkraftverk belägna på höjdryggen Nådagubbliden mellan byarna Ytterberg och Nåda, ca 10 km söder om Malå i Västerbottens län. Vindkraftverken har vardera en maxeffekt om 2,0 MW vilket ger en total installerad effekt för anläggningen om 44 MW.

Anläggningen byggdes under 2010-2011 och samtliga vindkraftverk var i drift i slutet av 2011.

Vindkraftverken ansluter till Skellefteå Krafts 152 kV nät via en fördelningsstation belägen i den östra delen av vindkraftparken.

Information för dig som vistas i vindkraftparken
Inom vindkraftparken finns det nedgrävda kablar, rör och luftledningar som är mycket viktiga för att anläggningen ska fungera. Ska du gräva eller utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet, kontakta alltid anläggningsansvarig för att säkerställa att varken du eller vindparkens utrustning skadas.

Under vintern kan det bildas is på vindturbiner och mät-torn. Därför ska du inte onödigtvis vara i närheten av turbiner och torn där det finns risk för att is kan ramla ner på dig. 

Har du frågor eller andra funderingar, tveka inte att kontakta oss på Vasa Vind:
Tel: 0953-10044 (vardagar 08:00-17:00) 
E-mail: 


Särskild information till markägare
Underhållsarbete på en Vindkraftanläggning kan ibland vara omfattande och viss samordning med andra arbeten kan krävas. Därför ska du som markägare eller markägarens representant alltid kontakta Vasa Vind i god tid innan du tänker utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet. 

Tel: 0953-10044 (vardagar 08:00-17:00)
E-mail: 


Bilder

vinterbild 1 Ytterberg Vindkraftpark vinterbild 2 Ytterberg Vindkraftpark


vinterbild 3 Ytterberg Vindkraftpark vinterbild 4 Ytterberg Vindkraftpark

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.