Vindkraft i Sverige

En vanlig missuppfattning är att Sverige har ett politiskt fastställt mål för hur mycket vindkraft vi ska ha. Däremot finns en nationell planeringsram för vindkraft som riksdagen fattade beslut om 2009, inom ramen för regeringens klimat- och energiproposition. Planeringsramen innebär att berörda myndigheter ska förbereda för en utbyggnad på 30 TWh i årsproduktion till 2020, varav 20 TWh kommer från landbaserad vindkraft och 10 TWh från havsbaserad.

Sverige har vidare att förhålla sig till EU:s mål för förnybar energi, som innebär att vi till 2020 ska ha en energiförsörjning som till 49% kommer från förnybara energikällor. 
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.