Vi som jobbar här

Vi på Vasa Vind jobbar med allt från att identifiera nya platser med god vind, engagera oss i tillståndsprocesser, mäta och analysera vind, bygga vindkraftparker, ekonomiskt och tekniskt förvalta vindkraftparker i drift och mycket mera.

Vi har kontor i Stockholm, Åskälen (t.hö.), Havsnäs och Malå.

För att nå oss via mejl: fornamn.efternamn (at) vasavind.se

Ledning

Mattias Sjöberg - VD
070 618 69 76
mattias.sjoberg

Projektutveckling

Patrik Idvall - Affärsutveckling
070 844 30 39
patrik.idvall
Ingemar Stenbeck - Projektledare, utveckling
076 629 03 55
ingemar.stenbeck
Malin Wängdahl - Projektledare, utveckling
070 254 26 04
malin.wangdahl

Byggnation

Pär Larsson - Projektledare byggnation Raftsjöhöjden
070 238 97 97
par.larsson
Rune Eriksson - Platschef byggnation Raftsjöhöjden
070 583 52 96
rune.eriksson

Driftsförvaltning

Henrik Svahn - Driftchef
070 318 97 70
henrik.svahn
Peter Martinsson - Anläggningsansvarig Åskälen
076 798 80 38
peter.martinsson
Jonas Hasselstam - Anläggningsansvarig Munkflohögen
070 395 67 00
jonas.hasselstam
Per Olof Renling - Anläggningsansvarig
Ytterberg & Åmliden
076 798 80 43
perolof.renling
Christer Norlén - Anläggningsansvarig Havsnäs
070 575 18 08
christer.norlen
Tomas Lif - Anläggningsansvarig Raftsjöhöjden
070 235 43 40
tomas.lif

Vindresurs- och produktionsanalys

Erik Holmgren - Vindresurs- och produktionsanalytiker
076 629 03 53
erik.holmgren
Tobias Palmblad - Vindresurs- och produktionsanalytiker
076 798 80 41
tobias.palmblad

Ekonomi

Thomas Olofsson - Finanschef
076 629 03 51
thomas.olofsson
Eva Wijnbladh - Redovisningsekonom
076 629 03 57
eva.wijnbladh
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.