Vasa Vind påbörjar byggnation av Raftsjöhöjden vindkraftpark

Vasa Vind kommer tillsammans med APG och Asper Investment Management att påbörja byggnation av Raftsjöhöjden vindkraftpark under tredje kvartalet i år. Vindkraftparken, som är belägen i Strömsunds kommun, Jämtlands län, kommer att bestå av elva turbiner från Cypress-plattformen från GE Renewable Energy med en total installerad effekt om ca 60 MW. 

Vasa Vind kommer att ansvara för byggledning och kommer under driften även att svara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Raftsjöhöjden blir den tredje delen i det 400 MW stora vindkraftklustret som Vasa Vind uppför i regionen. 

”Vi är väldigt glada över att nu kunna påbörja uppförandet av Raftsjöhöjden vindkraftpark trots en utmanande marknad. Projektets fördelaktiga egenskaper och kontinuerlig optimering har varit viktiga framgångsfaktorer. Vi är också glada över att utveckla vårt samarbete med GE i detta projekt”, säger Patrik Idvall, Senior Manager Business Development vid Vasa Vind.  

De elva turbinerna som GE Renewable Energy kommer att leverera har en rotordiameter om 158 meter och en 5.5 MW generator. Åtta av turbinerna kommer att ha en tornhöjd om 141 meter och övriga tre 121 meter.  

Peter Wells, GEs VD för Onshore Wind i Europa, kommenterar: ”Vi är glada över samarbetet med Vasa Vind i det här projektet och stolta över att de valt vår Cypress-plattform. Som den för tillfället mest kraftfulla landbaserade turbinen i kommersiell drift är Cypress perfekt lämpad för att medverka i skiftet till ett 100 procent förnybart elsystem i Sverige.” 

Cypress-plattformen medför väsentliga förbättringar av energiproduktionen och ökad effektivitet i servicen. Den tvådelade bladdesignen möjliggör också längre blad, förbättrad logistik och mer valfrihet i lokaliseringen. 

Stenger & Ibsen Construction kommer att ansvara för byggnation av övrig infrastruktur på site. Byggnationen av vindkraftparken påbörjas inom kort och förväntas tas i drift under andra halvan av 2021.