Vasa Vind påbörjar byggnation av Fröskog vindkraftpark

Vasa Vind har fattat investeringsbeslut om uppförandet av Fröskog vindkraftpark och byggnation kommer att påbörjas under andra kvartalet 2024. Vindkraftparken är belägen i Åmåls kommun och kommer att ha en total installerad effekt om 36 MW.  

Vindkraftparken kommer att bestå av sex vindkraftverk från Vestas av modellen V162-6.0/6.2 och den förväntade årliga produktionen uppgår till ca 100 000 MWh, motsvarande hushållsel för ca 20 000 hushåll. Entreprenadarbetena kommer att utföras av Stenger & Ibsen Construction och Vattenfall Eldistribution ansvarar för anslutningen till elnätet. 

 – Vi är mycket stolta över att nu kunna bidra med ny elproduktion även i södra Sverige och ser fram emot att tillsammans med våra leverantörer uppföra Fröskog vindkraftpark. Som långsiktig ägare lägger vi också stor vikt vid att skapa värden för lokalsamhället, säger Mattias Sjöberg, VD på Vasa Vind. 

Byggnation av vägar och fundament kommer att påbörjas i maj 2024 med leverans och installation av vindkraftverken under andra halvan av 2025. 

Vasa Vinds strategi är att utveckla och driva vindkraftparker, men därutöver också solkraft och batterianläggningar. Vasa Vind undersöker därför också möjligheten att komplettera Fröskog vindkraftpark med en solcellsanläggning för att ytterligare öka produktionen av förnybar el.  

Investeringsbeslutet är Vasa Vinds andra på kort tid, där tidigare kommunicerat 20 MW batterilager i Strömsunds kommun för närvarande är under byggnation.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Mattias Sjöberg, VD Vasa Vind 
mattias.sjoberg(at)vasavind.se 
070-618 69 76