Vasa Vind investerar i batterilager i Jämtland

Vasa Vind har fattat investeringsbeslut om att uppföra ett batterilager om 20 MW i anslutning till bolagets vindkraftsparker i Strömsunds kommun 

Batterilagret planeras att driftsättas vid årsskiftet 2024/2025 och kommer att bidra till ökad stabilitet och flexibilitet i kraftnätet, både lokalt och nationellt. Detta kommer bland annat att ske genom att erbjuda stödtjänster till Svenska Kraftnät.  

 

– Vi är väldigt glada över att ta en aktiv roll i den snabbt framväxande nya energimarknaden och bidra ytterligare till den gröna omställningen, säger Mattias Sjöberg, VD på Vasa Vind. 

 

Vasa Vinds strategi är att utveckla och investera i nya vindkraftparker, solcellsanläggningar och batterilager. 

 

– Vi ser fram emot att genomföra ytterligare liknande investeringar, både i våra existerande anläggningar men även i våra kommande storskaliga projekt som till exempel Hällberget vindkraftspark om 400 MW i Överkalix kommun, i direkt anslutning till den gröna stålindustrin, fortsätter Mattias Sjöberg. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:  

 

Mattias Sjöberg, VD Vasa Vind

mattias.sjoberg(at)vasavind.se 

070-618 69 76