Vasa Vind huvudsponsor för Winterwind 2021

Vasa Vind är stolta över att vara huvudsponsor för årets Winterwind – den ledande internationella konferensen för vindkraft i kallt klimat, i år med deltagare från 12 länder och flera världsdelar. Fokusområdet för 2021 års konferens är Hälsa, Säkerhet och Hållbarhet – områden som i högsta grad också är Vasa Vinds absoluta fokus.

Idag finns starkt momentum och stora tillväxtmöjligheter inom vindkraft i kallt klimat, och vi börjar allt tydligare se vindkraftens potential som möjliggörare för alla de nya gröna industrier som nu skapas i norra Sverige. Genom att leverera förnybar energi till nya branscher såsom fossilfritt stål, vätgas- och metanolproduktion, batterifabriker etc etc så skapas en otrolig hävstång där vindkraftens klimat- och jobbnytta multipliceras många gånger om. Nu samlar därför branschen all internationell expertis på denna konferens för att ta nästa steg i utvecklingen av effektiv och säker vindkraft för kalla klimat.