Vasa Vind driftsätter Åskälen vindkraftpark

Vasa Vind har tillsammans med den nederländska pensionsförvaltaren APG och London-baserade Asper Investment Management nyligen driftsatt Åskälen vindkraftpark i Jämtland. Med en total installerad effekt om 288 MW är det en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Sverige och i Europa. Årsproduktionen uppgår till närmare 1 TWh, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel hos mer än 175 000 hushåll.  

Vindkraftparken består av 80 Vestas V136 3.6MW turbiner. Vasa Vind har sedan projektet förvärvades vidareutvecklat och optimerat Åskälen vindkraftpark samt ansvarat för byggledningen och kommer under driften även att svara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen. I samma område driftsatte Vasa Vind förra året även Munkflohögen vindkraftpark med 23 verk.  

”Vi är väldigt glada över att nu kunna ta projektet i drift tillsammans med APG och Asper. Projektet har gynnats av den starka lokala förankring som Vasa Vind byggt upp och cirka 160 årsarbetstillfällen har skapats lokalt och regionalt under byggfasen. Genom kompetens och erfarna medarbetare har vi kunnat leverera ett komplext infrastrukturprojekt, som involverat flera olika aktörer, i enlighet med plan”, säger Annette Eriksson, tidigare VD på Vasa Vind och numera senior rådgivare till dess styrelse.  

Vindkraft kommer även framgent att spela en viktig roll i omställningen till en mer förnyelsebar energimix.  

”Vasa Vind fortsätter att växa och söker alltid efter nya intressanta projekt där målsättningen är att återupprepa framgångarna vi har haft med Munkflohögen och Åskälen. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på högkvalitativa projekt med låg energikostnad”, säger Patrik Idvall, ansvarig för affärsutveckling vid Vasa Vind.