Vasa Vind är nu arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001

En säker och sund arbetsmiljö för anställda, leverantörer och alla andra som berörs av vår verksamhet är av absolut största vikt för Vasa Vind. Vi arbetar därför kontinuerligt med att utveckla vårt arbetsmiljöarbete, och har som ett led i detta låtit DNV genomföra en kvalitetsgranskning av ledningssystem och rutiner. Vi är mycket glada att berätta att vi som ett resultat av detta arbete nu blivit formellt certifierade enligt arbetsmiljöstandarden ISO 45001.

Vindkraftsverksamhet medför till sin natur ett antal tydliga risker inom arbetsmiljöområdet, t ex arbete på hög höjd och med högspänning, lyft av tunga komponenter, trafik och transporter mm. Ofta sker dessa arbeten parallellt och samverkan och kommunikation mellan aktörerna blir därför en av de viktigaste frågorna för att hela tiden hålla ett maximalt fokus på säkerhet och arbetsmiljö.

En av de viktigaste komponenterna i ett bra arbetsmiljöarbete är att hela tiden hitta nya sätt att vidareutveckla och aktualisera frågan. Vi ser denna certifiering som ett led i detta, och ser fram emot att tillsammans med våra leverantörer och andra intressenter ta ytterligare steg i det gemensamma arbetet, säger Mattias Sjöberg, VD på Vasa Vind.