Svenska kraftnät på studiebesök i Åskälen

Förra veckan fick Tommy, vår anläggningsansvarige i Åskälen, besök av ett glatt gäng från Svenska Kraftnät (SVK). De går SVK:s aspirantprogram med inriktning mot projektledning. Besöket är ett av flera – som en del av programmet får dessa aspiranter möjligheten att besöka olika typer av elproduktionsanläggningar. På så vis varvas teori med värdefull praktik som ger en bred och bra uppfattning om hur energiproduktion fungerar i praktiken. 

 

Om Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.