Samråd för vindkraftprojekt Rummelberget

Under förra veckan höll Vasa Vind samråd i form av öppet hus för vindkraftprojekt Rummelberget, på gränsen mellan Hofors och Hedemora kommuner. En utställning med information om projektet, fotomontage, animeringar och lite mer information om Vasa Vind. Vi tackar för alla diskussioner och samtal. Samrådet pågår och vi önskar yttranden innan den 30 april 2024. Samrådsmaterialet finns tillgängligt på projektsidan för Rummelberget.

Entré till samrådslokalen med Roll-ups om Vasa Vind
Medarbetare från Vasa Vind på samråd
Samrådsutställning med posters och fotomontage
Tillståndsprocess-bild (Samråd - MKB - Ansökan om tillstånd - Kungörelse - Beslut)

Kort om Rummelberget

Vasa Vind undersöker möjligheten att uppföra 11 vindkraftverk upp till en totalhöjd på 260 m vid Rummelberget, Storåsen. Åsbottnen och Pingstaberget i Hofors och Hedemora kommuner, på gränsen mellan Gävleborg och Dalarnas län. Utredningsområdet är lokaliserat norr om E16, cirka 3 km väster om Hofors tätort. Utredningsområdet ligger på Sveaskogs mark.