Rummelberget

Vy från Storåsen mot Åsbotten

Utveckling Hofors &Hedemora 11 st 250 GWh/år Projekt / Rummelberget Om projektet Vasa Vind undersöker möjligheten att uppföra vindkraftverk vid Rummelberget, Storåsen, Åsbottnen och Pingstaberget i Hofors och Hedemora kommuner, på gränsen mellan Gävleborg och Dalarna. Utredningsområdet är lokaliserat norr om E16, cirka 3 km väster om Hofors tätort. Utredningsområdet ligger på Sveaskogs mark. 11 vindkraftverk med […]

Bräknesbacken

Utveckling Halmstad 10 st 250 GWh per år Projekt / Bräknesbacken Om projektet Bräknesbackens vindkraftsprojekt är lokaliserat cirka 2 mil nordost om Halmstad, mellan Oskarström och Simlångsdalen. Området karaktäriseras av produktionsskog med inslag av myrmarker och bokskog. Bräknesbacken beräknas kunna generera en årlig elproduktion på cirka 250 GWh. Denna tillkommande el skulle fördubbla Halmstads kommuns […]