Raftsjöhöjden

  • Status: Tillståndsgivet sedan 2010
  • Kapacitet: ca 50 MW
  • Antal vindkraftverk: ca 12
  • Lokalisering:  Strömsunds kommun Jämtland (kartlänk)
  • Planerad driftstart: 2021
  • Beräknad årlig produktion: ca 170 GWh

Ändringstillstånd

Raftsjö Vind AB genomför nu samråd inför ansökan om ändringstillstånd för högre vindkraftverk för båda delprojekten. 

Ett möte för närboende och allmänheten kommer att hållas i Gåxsjö hos Högt, Hett och Säkert den 5:e december kl 18:00. Samrådsunderlag återfinns via nedanstående länkar. 

Samrådsunderlag ändringstillstånd Gåxsjö-Raftsjöhöjden
Samrådsunderlag ändringstillstånd Raftsjöhöjden
Bilagor till samrådsunderlagen
Fotopunktskarta
Fotomontage från Gåxsjö
Fotomontage från Klumpen
Fotomontage från Raftsjöhöjden
Fotomontage från Sikåskälen


Kort om projektet

Den tillståndsgivna vindkraftparken Raftsjöhöjden ligger nordöst om byn Raftsjöhöjden, några mil väster om Hammerdal i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Området karakteriseras av ett aktivt skogsbruk med få motstående intressen.

Vindkraftparken består av två delprojekt; Gåxsjö-Raftsjöhöjden och Raftsjöhöjden med separata miljötillstånd, där den sistnämnda förvärvades av Vasa Vind från SCA/Statkraft i augusti 2013. De två delprojekten kommer att byggas och drivas som ett projekt vilket ger flera samordningsvinster däribland delade anslutningsvägar och delad elanslutning vid den närbelägna transformatorstationen på Ollebacken. 


Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.