Raftsjöhöjden

  • Status: Under byggnation
  • Kapacitet: ca 60 MW
  • Antal vindkraftverk: 11
  • Verksmodell: GE 5.5-158
  • Lokalisering:  Strömsunds kommun Jämtland (kartlänk)
  • Planerad driftstart: 2021
  • Beräknad årlig produktion: ca 200 GWh

Om projektet
Vindkraftparken Raftsjöhöjden består av 11 st GE 5.5-158 MW med en total effekt om 60,5 MW. Åtta av verken har en navhöjdpå 141 m och en totalhöjd på 220 m. Resterande tre verk har en navhöjd på 120,9 m och en totalhöjd på 200 m. Under hösten 2020 inleds byggnation av vindkraftparken. Läs hela pressmeddelandet om byggnationen här! 

Den tillståndsgivna vindkraftparken Raftsjöhöjden ligger nordöst om byn Raftsjöhöjden, några mil väster om Hammerdal i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Området karakteriseras av ett aktivt skogsbruk.

Vindkraftparken består av tre delprojekt; Gåxsjö-Raftsjöhöjden, Raftsjöhöjden och Ollebacken etapp 2 med separata miljötillstånd. De tre delprojekten kommer att byggas och drivas som ett projekt, under namnet Raftsjöhöjden Vindkraftpark vilket ger flera samordningsvinster däribland delade anslutningsvägar och delad nätanslutning vid den närbelägna transformatorstationen vid Ollebacken. För de tre delprojekten avses också ett platskontor uppföras.

Raftsjöhöjden vindkraftpark ligger en knapp mil norr om vindkraftparkerna Munkflohögen och Åskälen som driftsattes under 2019 respektive 2020.

Har du frågor eller andra funderingar, tveka inte att kontakta oss på Vasa Vind.

Särskild information till markägare
Under byggtiden pågår omfattande arbete inom vindkraftparken och samordning med andra arbeten kan krävas. Därför ska du som markägare eller markägarens representant alltid kontakta Vasa Vind när du tänker utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet. 

Kontaktuppgifter till byggorganisationen:
Byggprojektledare Pär Larsson
par.larsson@vasavind.se
070 238 97 97

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.