Raftsjöhöjden vindkraftpark

Kort om vindkraftparken

Status: Under byggnation 2020-2021
Antal vindkraftverk: 11
Verksmodell: GE 5.5-158 MW
Navhöjd: 121/141 m
Totalhöjd: 200/220 m
Installerad effekt: 60,5 MW
Beräknad årlig produktion: ca 200 GWh
Lokalisering: Mellan byarna Gåxsjö, Raftsjöhöjden och Ollebacken, Strömsunds kommun, Jämtland.
Ägare: APG

Aktuellt just nu

Just nu pågår arbete med vägar, kranplaner och markkabelnät. Under våren 2021 gjuts fundament och vindkraftverken monteras och driftsätts under sommaren och hösten 2021. Hela vindkraftparken planeras att vara i drift till årsskiftet 2021/2022. 

Om vindkraftparken

Vindkraftparken Raftsjöhöjden är under byggnation men kommer att omfatta 11 st GE 5.5-158 MW med en total effekt om 60,5 MW. Åtta av verken har en navhöjd på 141 m och en totalhöjd på 220 m. Resterande tre verk har en navhöjd på 120,9 m och en totalhöjd på 200 m. Under hösten 2020 inleddes byggnationen av vindkraftparken. Vindkraftparken nätansluts vid den närbelägna transformatorstationen vid Ollebacken till Jämtkrafts 130 kV ledning mellan Ollebacken och Kattstrupeforsen. Ett platskontor är också under byggnation.

Området för vindkraftparken Raftsjöhöjden ligger nordöst om byn Raftsjöhöjden, några mil väster om Hammerdal i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Området karakteriseras av ett aktivt skogsbruk.

Raftsjöhöjden vindkraftpark ligger en knapp mil norr om vindkraftparkerna Munkflohögen och Åskälen som driftsattes under 2019 respektive 2020.

Har du frågor eller andra funderingar, tveka inte att kontakta oss på Vasa Vind.

Att vistas i vindkraftparken

Under byggnation
Under byggtiden pågår omfattande arbete inom vindkraftparken. Området ses som en arbetsplats och anmälan till Rune Eriksson, Vasa Vinds representant på site ska alltid ske vid planerat besök i området. 

Har du frågor eller funderingar kontakta Pär Larsson på 070 238 97 97 eller Rune Eriksson på 070 583 52 96. 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.