Rummelberget

Utveckling

Hofors &
Hedemora

11 st

250 GWh/år

/
Rummelberget

Om projektet

Vasa Vind undersöker möjligheten att uppföra vindkraftverk vid Rummelberget, Storåsen, Åsbottnen och Pingstaberget i Hofors och Hedemora kommuner, på gränsen mellan Gävleborg och Dalarna. Utredningsområdet är lokaliserat norr om E16, cirka 3 km väster om Hofors tätort. Utredningsområdet ligger på Sveaskogs mark.

11 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 260 m beräknas kunna producera ungefär 250 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för 50 000 villor. 5000 kWh motsvarar då hushållsel för en villa.

Nedan finner du ett dokument där vi besvarar vanligt förekommande frågor kring vindkraft och dess verksamhet. 

Aktuellt just nu: Samråd

Vasa Vind inleder nu samråd med allmänheten. Vid ansökan om tillstånd för en vindkraftpark så ges bl.a. myndigheter, allmänheten samt enskilda som kan antas bli berörda möjlighet att inkomma med synpunkter på projektet. Dessa ligger sedan till grund för innehåll och utformning av projektets miljökonsekvensbeskrivning. Detta kallas avgränsningssamråd och är en del i bestämmelserna enligt 6 kap miljöbalken. Samrådet ger också berörda en möjlighet att ställa frågor och få information om projektet.

Välkommen på samrådsmöte

Vi bjuder härmed in till samrådsmöte i form av ett ”öppet hus” på Folkets hus, Skolgatan 21 i Hofors.

Onsdag 13 mars kl. 18:00–21:00

Torsdag 14 mars kl:

  • 10:00–13:00
  • 14:00–17:00
  • 18:00–21:00
 

Under samrådsmötet kommer det att finnas en utställning med bland annat fotomontage, kartor och annan information om den planerade vindkraftparken. Vasa Vind, miljökonsulten Ecogain, ljudkonsulten Akustikkonsulten och visualiseringskonsulten GisVis kommer att finnas på plats för att besvara frågor och ta emot synpunkter och information. 

Samrådshandling och digital kartportal

Inför samrådet har vi tagit fram ett dokument, en samrådshandling, med information om den planerade vindkraftparken. Du hittar samrådshandlingen längst ner på denna sida. Nedan återfinns även en kartportal; här hittar du samtliga kartor från samrådshandlingen i ett interaktivt format där du själv har möjlighet att zooma och panorera.

Samrådsutställning

En sammanfattad utställning med information om projektet kommer att finnas tillgänglig på Hofors bibliotek under perioden 15 mars – 30 april. Utställningen kommer att innehålla en sammanfattning av det material som visas under samrådsmötet. All information som visas under samrådsmötet och samrådsutställningen kommer också att finnas tillgängligt längre ner på denna sida från den 15 mars. 

Så lämnar du synpunkter

För att på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt kunna sammanställa och bemöta inkomna yttranden samt arbeta in dem i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen önskar vi i första hand skriftliga samrådsyttranden. Vänligen inkom med ditt yttrande innan den 30 april 2024. 

Skicka helst dina synpunkter och yttranden till rummelberget@ecogain.se eller alternativt med brev till: 

Ecogain AB ”Rummelberget”  

Pildammsvägen 6B  

211 46 Malmö 

Märk ditt brev med ”Samråd Rummelberget” 

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta vår projektledare - Malin Wängdahl