Hällberget

Tillståndsgivet

Överkalix

57 st

> 1 TWh

/
Hällberget

Om projektet

Vindkraftsprojektet Hällberget ligger den västra delen av Överkalix kommun, ca tre mil väster om Överkalix tätort i Norrbottens län.

Vindmätningarna visar på mycket goda vindresurser vilket gör området lämpligt för vindkraft. Diverse utredningar och undersökningar har genomförts för att utreda områdets övriga lämplighet för vindkraft. I området finns skogsbilvägar och större avverkade ytor.

Tillståndsansökan inlämnades till Länsstyrelsen i Norrbottens län i november 2014. Kommunen tillstyrkte ansökan och miljöprövningsdelegationen beslöt i december 2019 att bevilja 56 av 123 ansökta verk. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i juni 2021 gav tillstånd till 57 verk. Också detta beslut överklagades, men Mark- och miljööverdomstolen beslöt i februari 2022 att inte pröva ansökan, varmed tillståndet vann laga kraft.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta vår projektledare - Ingemar Stenbeck