Bräknesbacken

Utveckling

Halmstad

10 st

250 GWh per år

/
Bräknesbacken

Om projektet

Bräknesbackens vindkraftsprojekt är lokaliserat cirka 2 mil nordost om Halmstad, mellan Oskarström och Simlångsdalen. Området karaktäriseras av produktionsskog med inslag av myrmarker och bokskog. Bräknesbacken beräknas kunna generera en årlig elproduktion på cirka 250 GWh. Denna tillkommande el skulle fördubbla Halmstads kommuns elproduktion*. 250 GWh beräknas motsvara hushållsel för 50 000 villor**.

* Halmstad kommuns samlade elproduktion enligt 2020 års energistatistik från SCB, som är den senaste tillgängliga statistik på regional och kommunal nivå.
** 5000 kWh motsvarar hushållsel för en villa

Aktuellt just nu: Tillståndsansökan inlämnad

Tillståndsansökan är nu inlämnad till Länsstyrelsen i Halland. När Länsstyrelsen anser att tillståndsansökan är komplett kungörs ärendet och det kommer då att finnas ytterligare möjlighet att yttra sig över projektet. 

Under samrådstiden har det ställts en rad olika frågor kring vindkraft och dess verksamhet till oss. Nedan, i den lila länken, återfinns ett dokument där vi besvarar vanliga frågor kring vindkraft.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta vår projektledare - Ingemar Stenbeck