Projekt

Våra pågående projekt

Vasa Vind har lång erfarenhet av att framgångsrikt arbeta med att utveckla, bygga och förvalta vindkraft. Det viktiga första steget är att identifiera områden med goda vindresurser och möjlighet till nära samarbete med lokalsamhället och lokala entreprenörer. Vår projektutveckling sker alltid utifrån ett helhetsperspektiv med det tydliga målet att skapa en långsiktig, säker och effektiv produktion av förnybar energi.

Vår breda och växande projektportfölj inkluderar både ett av Sveriges största vindkraftsprojekt och en rad andra projekt i olika utvecklingsfaser. Projekten utvecklas av ett erfaret team med hjälp av externa konsulter. Några av projekten har utvecklats av Vasa Vind från början, medan andra har förvärvats och sedan tagits vidare till färdigt projekt.

Vill du veta mer om hur byggnationen går till? Titta på vår film från byggnation av Munkflohögen, Åskälen och Raftsjöhöjden nedan.

 

Projekt under utveckling

Vy från Storåsen mot Åsbotten
Utvecklingsfas
Utvecklingsfas
Tillståndsgivet
Tillståndsgivet

Utvecklingsfas: Arbete inför att inleda samråd eller lämna in en tillståndsansökan pågår eller ska påbörjas.

Tillståndsgivet: Projektet har beviljats miljötillstånd och förbereds för byggnation.

Byggnation: Projektet har börjat byggas.

Kontakta oss

Är du markägare och intresserad av vindkraftsutveckling? Eller har du ett vindkraftsprojekt där du är intresserad av att samarbeta med en erfaren vindkraftsutvecklare för att ta nästa steg?

Tveka inte att kontakta vår projektutvecklingschef - Anna Wenell.