VindkraftProjekt

VINDKRAFTPARKER UNDER BYGGNATION

Vasa Vind bygger Åskälen vindkraftpark i Jämtland. Parken kommer, tillsammans med den nyligen färdigställda vindkraftparken Munkflohögen, att bestå av totalt 103 st Vestas turbiner och tillsammans beräknas de vara helt färdigställda i början av år 2020. Mer information finns på projektsidorna för Munkflohögen och Åskälen.

 

PROJEKT UNDER UTVECKLING

Vasa Vind har idag ett flertal vindkraftprojekt runt om i Sverige i varierande storlek, lokalisering och fas i utveckling. Totalt omfattar projekten omkring 200 vindkraftverk och 600 MW. Två är tillståndsgivna och övriga är under utveckling.

Projekten utvecklas av ett erfaret internt team samt med hjälp av externa konsulter. Några av projekten har utvecklats av Vasa Vind från början medans andra har förvärvats och sedan vidareutvecklats.

 

VINDKRAFTPARKER I DRIFT

Vindkraftverk vid Ytterberg Vindkraftpark

Vasa Vind har hand om den tekniska och finansiella förvaltningen av HavsnäsYtterbergÅmliden och Munkflohögen vindkraftparker. Vasa Vind kommer även att ha hand om förvaltningen av Åskälen vindkraftpark efter att den tagits i full drift under första kvartalet 2020.

Kontaktinformation i frågor om drift och underhåll av våra anläggningar
finns här.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.