VindkraftProjekt

Vindkraftverk vid Ytterberg Vindkraftpark

VINDKRAFTPARKER UNDER BYGGNATION

Gjutning av fundament vid Åskälen Vindkraftpark

Vasa Vind bygger Åskälen vindkraftpark i Jämtland. Parken kommer, tillsammans med den nyligen färdigställda vindkraftparken Munkflohögen, att bestå av totalt 103 st Vestas turbiner och tillsammans beräknas de vara helt färdigställda i början av år 2020. Mer information finns på projektsidorna för Munkflohögen och Åskälen.

 

PROJEKT UNDER UTVECKLING


Mast vid Munkflohögen vindkraftpark

Vasa Vind har idag ett flertal vindkraftprojekt runt om i Sverige i varierande storlek, lokalisering och fas i utveckling. Totalt omfattar projekten omkring 200 vindkraftverk och 600 MW. Två är tillståndsgivna och övriga är under utveckling.

Projekten utvecklas av ett erfaret internt team samt med hjälp av externa konsulter. Några av projekten har utvecklats av Vasa Vind från början medans andra har förvärvats och sedan vidareutvecklats.

 

VINDKRAFTPARKER I DRIFT

Vasa Vind har hand om förvaltningen av HavsnäsYtterberg och Åmliden vindkraftparker, vilka ägs av samma ägare som Vasa Vind, Asper Investment Management. Dessa parker utvecklades och byggdes av Nordisk Vindkraft. Förvaltningen omfattar både det tekniska och det finansiella.

Munkflohögen vindkraftpark är i drift sedan vintern 2019. 

Kontaktinformation i frågor om drift och underhåll på våra anläggningar finns här.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.