Projekt

Vasa Vind har lång erfarenhet av att framgångsrikt utveckla, bygga och förvalta vindkraft. Det viktiga första steget är att identifiera områden med goda vindresurser och möjlighet till nära samarbete med lokala intressenter och företrädare. Vår projektutveckling sker alltid utifrån ett helhetsperspektiv med det tydliga målet att skapa förutsättningar för en långsiktig, säker och effektiv produktion av förnybar energi i nära samarbete med lokala entreprenörer och lokalsamhället. Vasa Vind har en bred och växande projektportfölj som inkluderar både ett av Sveriges största vindkraftsprojekt samt också en rad andra projekt i olika utvecklingsfaser.

Projekten utvecklas av ett erfaret internt team samt med hjälp av externa konsulter. Några av projekten har utvecklats av Vasa Vind från början medan andra har förvärvats och sedan vidareutvecklats fram till färdigt projekt.

Vasa Vind har lång erfarenhet av att framgångsrikt
utveckla, bygga och förvalta vindkraft

Projekt under utveckling

Kontakta oss

Är du markägare och intresserad av vindkraftsutveckling? Eller har du ett vindkraftsprojekt där du är intresserad av att samarbeta med en erfaren vindkraftsutvecklare för att ta nästa steg?

Tveka inte att kontakta vår affärsutvecklare Patrik Idvall. 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.