Om Vasa Vind

Förnybar energi för en hållbar framtid

Vasa Vind har varit aktivt på marknaden sedan 2008 och är idag ett av Sveriges ledande vindkraftsbolag. Vår verksamhet täcker hela kedjan från utveckling och byggnation till driftsförvaltning. Genom ansvarsfull utveckling med hänsyn till omgivningarna och miljön är vårt mål hållbara och effektiva vindkraftsprojekt. Samtidigt har hälsa och säkerhet högsta prioritet och genomsyrar all vår verksamhet.

Vår portfölj av vindkraftsparker producerar årligen över 1,6 TWh av förnybar energi, motsvarande behovet av hushållsel för ca 320 000 svenska hushåll*, vilket motsvarar ungefär 1% av Sveriges totala elproduktion och drygt 5% av Sveriges vindkraftsproduktion**. Vår utvecklingsverksamhet inkluderar ett av Sveriges absolut största vindkraftsprojekt och ett kontinuerligt växande antal projekt runtom i hela Sverige.

Vi har ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv på allt vi gör - från processens början där platserna med riktigt goda vindresurser och lokala förutsättningar identifieras och genom hela kedjan till att på ett säkert och effektivt sätt driva de färdigbyggda vindkraftparkerna under de decennier de bidrar till samhället med förnybar energi.

* Beräknat 5 000 kWh/år och villa.
** Jämfört med SCB: 33 TWh vindkraftsel 2022 och 170 TWh total elproduktion.
Vi har ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv på allt vi gör - från utveckling och  byggnation till att driva vindkraftparkerna under de decennier de bidrar till samhället med förnybar energi

Från A till Ö

Vi jobbar med hela kedjan, från vindkraftsprojektens riktigt tidiga skeden till tillståndsprocessen, projektering, investeringsbeslut och byggnation och slutligen förvaltning.
 • Arrenden och markfrågor
 • Lokala dialoger
 • Tillståndsprocesser
 • Miljöutredningar
 • Vindmätningar och produktionsutvärderingar
 • Nätanslutning
 • Samarbeten med andra projektutvecklare
 • Förvärv av utvecklingsprojekt
 • Finansiering
  • Upphandling av leverantörer
  • Förhandling av turbin- och övriga byggavtal
  • Byggledning och samordning
  • Hälsa och säkerhet
  • Test av turbiner och provdrift
  • Ekonomisk administration
  • Driftövervakning och lokal närvaro
  • Optimering och analys
  • Inspektion
  • Rapportering
  • Hantering av underentreprenörer
  • Hälsa och säkerhet
  • Ekonomisk administration
  Cookies
  Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.