Vår ägare

Vasa Vind ägs av pensionsförvaltaren APG

APG är den största pensionsförvaltaren i Nederländerna och förvaltar pensioner för 4,7 miljoner personer. Bolaget förvaltar cirka 613 miljarder euro (juli 2021) i pensionstillgångar. APG har varit en aktiv infrastrukturinvesterare sedan 2004 och hittills investerat cirka 18 miljarder euro och över 6 miljarder euro i energisektorn, inklusive flera tillgångar i Norden. Investeringarna omfattar bland annat tillgångar inom energi, energiföretag, telekommunikation och transportinfrastruktur.

Besök APGs hemsida för att läsa mer: www.apg-am.nl/en

The_logo_of_APG