Om oss

Hållbara och effektiva vindkraftprojekt

Vasa Vind har varit aktivt på marknaden sedan 2008 och är idag ett av Sveriges ledande vindkraftsbolag. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från utveckling och byggnation till driftsförvaltning. Vårt mål är att alltid driva vindkraftsprojekt på ett effektivt och hållbart sätt, med ansvarsfull utveckling där vi tar hänsyn till miljö och omgivningar. Samtidigt har hälsa och säkerhet högsta prioritet och genomsyrar all vår verksamhet.

De vindkraftsparker som vi äger och förvaltar producerar årligen över 1,6 TWh förnybar energi. Det motsvarar behovet av hushållsel för ca 320 000 svenska hushåll*, vilket är ungefär en procent av Sveriges totala elproduktion och drygt fem procent av Sveriges vindkraftsproduktion**.

Vi har ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv på allt vi gör genom hela processen – från att identifiera platser med riktigt goda vindresurser och lokala förutsättningar, till att på ett säkert och effektivt sätt driva de färdigbyggda vindkraftparkerna under de decennier de bidrar till samhället med förnybar energi.

* Beräknat 5 000 kWh/år och villa.
** Jämfört med SCB: 33 TWh vindkraftsel 2022 och 170 TWh total elproduktion.

Från A till Ö

Vi jobbar med hela kedjan, från vindkraftsprojektens riktigt tidiga skeden till tillståndsprocessen, projektering, investeringsbeslut och byggnation och slutligen förvaltning.

Utveckling

 • Arrenden och markfrågor
 • Lokala dialoger
 • Tillståndsprocesser
 • Miljöutredningar
 • Vindmätningar och produktionsutvärderingar
 • Nätanslutning
 • Samarbeten med andra projektutvecklare
 • Förvärv av utvecklingsprojekt
 • Finansiering

Byggnation

 • Upphandling av leverantörer
 • Förhandling av turbin- och övriga byggavtal
 • Byggledning och samordning
 • Hälsa och säkerhet
 • Test av turbiner och provdrift
 • Ekonomisk administration

Drift

 • Driftövervakning och lokal närvaro
 • Optimering och analys
 • Inspektion
 • Rapportering
 • Hantering av underentreprenörer
 • Hälsa och säkerhet
 • Ekonomisk administration