Om oss

Vasa Vind är ett vindkraftsbolag som utvecklar, bygger och driver vindkraftsparker i Sverige. Vår verksamhet startade 2008, då under namnet Airtricity. 2009 köpte vi våra första projekt - Munkflohögen och Gåxsjö-Raftsjöhöjden i Jämtland om totalt 89 MW - av två lokala utvecklingsbolag. Sedan dess har projektportföljen vuxit och idag har vi sex projekt i varierande storlek och lokalisering under utveckling, omfattande cirka 700 MW. Vårt fokus ligger på landbaserad vindkraft.

Vi har projekt över hela Sverige med kontor i Stockholm, Malå, Åskälen och Havsnäs.

Strategi

Kvalitet är Vasa Vinds främsta ledord. Våra projekt präglas av storskalighet och ett industriellt angreppssätt. Vi ställer höga krav på såväl avkastning som projektrisk och väljer därför omsorgsfullt ut de anläggningar vi investerar i. Samtliga projekt ska klara krav på:
  • Resurs: Goda vindförhållanden, noggrant utvalda områden, minst ett års vindmätning innan byggstart, detaljerad geologisk undersökning, optimerad design av vindparken.
  • Utrustning: Testad och beprövad teknik, erkänt goda leverantörer.
  • Struktur: Robust finansiell struktur.
Vasa Vind är helägt av pensionsfonder som förvaltas av Asper IM.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.