Om oss

Vasa Vind är ett vindkraftsbolag som utvecklar, bygger och driver landbaserade vindkraftparker i Sverige. Vår verksamhet startade 2008 och har funnits under namnet Vasa Vind sedan 2013. Vi har stadigt vuxit och optimerat vår portfölj som idag består av 525 MW i drift samt mer än 700 MW i olika utvecklingsstadier.

2009 köpte vi våra första projekt - Munkflohögen och Gåxsjö-Raftsjöhöjden i Jämtland om totalt 89 MW - av två lokala utvecklingsbolag. Byggnationen av Munkflohögens vindkraftpark färdigställdes under början av 2019 och intilliggande Åskälen vindkraftpark under början av 2020.

Vårt fokus ligger på landbaserad vindkraft.

Vi har projekt över hela Sverige med kontor i Stockholm, Malå, Åskälen och Havsnäs.

Strategi

Kvalitet är Vasa Vinds främsta ledord. Våra projekt präglas av storskalighet och ett industriellt angreppssätt. Vi ställer höga krav på såväl avkastning som projektrisk och väljer därför omsorgsfullt ut de anläggningar vi investerar i. Samtliga projekt ska klara krav på:
  • Resurs: Goda vindförhållanden, noggrant utvalda områden, minst ett års vindmätning innan byggstart, detaljerad geologisk undersökning, optimerad design av vindparken.
  • Utrustning: Testad och beprövad teknik, erkänt goda leverantörer.
  • Struktur: Robust finansiell struktur.

Vasa Vind är helägt av pensionsfonder som förvaltas av Asper IM.

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.