Munkflohögen vindkraftpark

  • Status: I drift 
  • Kapacitet: 49 MW
  • Antal vindkraftverk: 23 
  • Verksmodell: Vestas V110 2.05/2.10/2.15 MW
  • Lokalisering: Östersunds kommun, Jämtland (kartlänk)
  • Beräknad årlig produktion: 190 GWh

Om projektet
Vindkraftparken Munkflohögen består av 23 st Vestas V110 2.05/2.10/2.15 MW med en total effekt om 48.75 MW. Verken har en navhöjd på 125 m och en totalhöjd på 180 m. Under vintern 2019 driftsattes samtliga turbiner.

Vindkraftparken ligger några kilometer söder om byn Munkflohögen i de norra delarna av Östersunds kommun i Jämtlands län. Området ligger på en höjd med goda vindresurser. Parken ligger direkt väster om Åskälen vindkraftspark, där sista
vindkraftverk monterades färdigt tidigt under år 2020, drygt ett år efter
färdigställande av Munkflohögen. Projekten kopplas samman genom en
anslutningsväg mellan de båda vindkraftparkerna som förenklar och förkortar
transporter inom parkerna.

Munkflohögen och Åskälen har ett gemensamt platskontor som ligger centralt inom Åskälens norra delområde. Platskontoret, som stod klart under uppförandet av
Munkflohögen vindkraftpark, är byggt av ett lokalt företag med trä från
vindkraftparkerna. Platskontoret möjliggör en mycket god arbetsmiljö för
anläggningsansvariga och vindkrafttekniker.

De två projekten har byggts av samma organisation och entreprenörer och kommer även att förvaltas och underhållas gemensamt.

En ny 33 kV / 130 kV transformatorstation har byggts i den östra delen av parken, där vindkraftparken ansluts till Jämtkrafts 130 kV ledning mellan Ollebacken
och Kattstrupeforsen.

Invigning av vindkraftparken ägde rum lördagen den 23:e mars 2019. 

Länk till översiktskarta över Munkflohögen samt länk till översiktskarta för Åskälen och Munkflohögen. Den sistnämnda kartan finns även i kartappen Maprika under namnet "Åskälen Munkflohögen Vindkraftparker". 


Kontaktuppgifter till anläggningsansvarig:

Anläggningsansvarig Peter Martinsson
0644 200 77

 

Bilder

rotorblad i väntan på montering foto över munkflohögen vindkraftpark


siluettfoto över munkflohögen vindkraftpark kran vid munkflohögen vindkraftpark under byggnation  

låg kran vid byggnation hög kran vid byggnation

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.