Munkflohögen vindkraftpark

  • Status: I drift 
  • Kapacitet: 49 MW
  • Antal vindkraftverk: 23 
  • Verksmodell: Vestas V110 2.05/2.10/2.15 MW
  • Lokalisering: Östersunds kommun, Jämtland (kartlänk)
  • Beräknad årlig produktion: 190 GWh

Om projektet

Vindkraftparken Munkflohögen består av 23 st Vestas V110 2.05/2.10/2.15 MW med en total effekt om 48.75 MW. Verken har en navhöjd på 125 m och en totalhöjd på 180 m. 

Vindkraftparken ligger några kilometer söder om byn Munkflohögen i de norra delarna av Östersunds kommun i Jämtlands län. Området ligger på en höjd med goda vindresurser. Parken ligger direkt väster om Åskälen vindkraftspark som är under byggnation. De två projekten har byggts och byggs av samma organisation och entreprenörer och kommer även att förvaltas och underhållas gemensamt.

En ny 33 kV / 130 kV transformatorstation har byggts i den östra delen av parken, där vindkraftparken ansluts till Jämtkrafts 130 kV ledning mellan Ollebacken och Kattstrupeforsen.

Länk till översiktskarta

Under vintern 2019 driftsattes samtliga turbiner och invigning av vindkraftparken ägde rum lördagen den 23:e mars. 

Kontaktuppgifter till anläggningsansvarig:

Anläggningsansvarig Peter Martinsson
0644 200 77

 

Bilder

rotorblad i väntan på montering foto över munkflohögen vindkraftpark


siluettfoto över munkflohögen vindkraftpark kran vid munkflohögen vindkraftpark under byggnation  

låg kran vid byggnation hög kran vid byggnation

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.