Kontakt

Allmänna frågor & presskontakt

Mattias Sjöberg – VD

Ekonomiavdelningen

Stockholmskontoret: 08 545 184 80

Driften av våra anläggningar

Ytterberg och Åmliden: 0953 100 44

Munkflohögen, Raftsjöhöjden och Åskälen: 0644 200 77

E-mail: produktion(at)vasavind.se

Vi som jobbar här

Vi på Vasa Vind jobbar med alla delar i vår verksamhet, från att föra lokala dialoger och engagera oss i tillståndsprocesser, mäta och analysera vind och bygga vindkraftparker till att ekonomiskt och tekniskt förvalta vindkraftparker i drift och mycket mera.

Våra kontor finns i Stockholm, Östersund, Åskälen, Raftsjöhöjden och Malå.

För att kontakta någon av våra medarbetare via mejl – använd namn.efternamn(at)vasavind.se

Ledning

Mattias Sjöberg
VD
mattias.sjoberg

Affärsutveckling och transaktion

Patrik Idvall
Ansvarig affärsutveckling
patrik.idvall

Projektutveckling

Anna Wenell
Chef, projektutveckling
anna.wenell
Ingemar Stenbeck
Projektledare, utveckling
ingemar.stenbeck
Malin Wängdahl
Projektledare, utveckling
malin.wangdahl
Anna Kuhlefelt
Projektutvecklare
anna.kuhlefelt
Julia Senninger
Projektkoordinator
julia.senninger

Byggnation

Pär Larsson
Byggchef
par.larsson
Rune Eriksson
Platsansvarig
rune.eriksson

Drift

Henrik Svahn
Driftchef
henrik.svahn
Peter Martinsson
Projektansvarig drift
peter.martinsson
Tommy Nilsson
Anläggningsansvarig Åskälen
tommy.nilsson
Tomas Lif
Anläggningsansvarig Munkflohögen & Raftsjöhöjden
tomas.lif
Per Olof Renling
Anläggningsansvarig Ytterberg & Åmliden
perolof.renling
Christer Norlén
Anläggningsansvarig Havsnäs
christer.norlen
Kristina Källander
Kontraktsansvarig
kristina.kallander

Teknik och analys

Erik Holmgren
Gruppchef teknik och analys
erik.holmgren
Tobias Palmblad
Vindresurs- och produktionsanalytiker
tobias.palmblad
Emelie Sjökvist
Produktionsanalytiker
emelie.sjokvist

Ekonomi

Marc Sadarangani
Ekonomichef
marc.sadarangani
Eva Wijnbladh
Redovisningsekonom
eva.wijnbladh
Jessica Karlsson
Financial controller
jessica.karlsson

Våra kontor

Stockholm

Garvis Carlsson Gata 5, 11 tr
169 41 Solna

Östersund

Infanterigatan 20A
831 32 Östersund

Malå

Ringvägen 41
939 32 Malå

Åskälen

Gravakälen 500
833 48 Hammerdal

Raftsjöhöjden

Sikåskälen 805 

833 49 Hammerdal