Havsnäs Vindkraftpark

  • Status: I drift sedan sommaren 2010
  • Antal vindkraftverk: 47
  • Verksmodell: Vestas V90 2,0 MW / 1,8 MW, navhöjd 95 m
  • Installerad effekt: 93,4 MW
  • Lokalisering: Strömsunds kommun, Jämtland (kartlänk)
  • Beräknad årlig produktion: 252 GWh

Inlogg för entreprenörer

Inlogg för markägare

Förvaltningen av vindkraftparken
Vasa Vind har haft hand om den finansiella förvaltningen av Havsnäs vindkraftpark sedan 2014 och den tekniska förvaltningen sedan juli 2018. Kontaktuppgifter till anläggningsansvarig finns längre ned på sidan.


Allmänt om vindkraftparken

Bygget av vindkraftparken Havsnäs startade under 2008 och parken togs i full drift under sommaren 2010. Vindkraftparken består av 47 Vestas V90 2,0 & 1,8 MW vindkraftverk med 95 m navhöjd. Parken består av vindkraftverk på tre geografiskt skiljda delar, Järvsand, Ursåsen och Ritjelsberget med 21, 11 och 15 verk respektive vilka är belägna några mil norr om Strömsund i Jämtlands län. De tre parkdelarna ansluts med luftledningar till en transformatorstation belägen ungefär mitt emellan områdena. Där exporteras den producerade elen ut på Svenska Kraftnäts 220 kV-ledning.

Vindkraftparken ägs till 75% av Asper Investment Management (tidigare HgCapital Renewables) och till 25% av RES.


Information för dig som vistas i vindkraftparken
Inom vindkraftparken finns det nedgrävda kablar, rör och luftledningar som är mycket viktiga för att anläggningen ska fungera. Ska du gräva eller utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet, kontakta alltid anläggningsansvarig för att säkerställa att varken du eller vindparkens utrustning skadas.

Under vintern kan det bildas is på vindturbiner. Därför ska du inte onödigtvis vara i närheten av turbiner och torn där det finns risk för att is kan ramla ner på dig. 

Har du frågor eller andra funderingar, tveka inte att kontakta oss på Vasa Vind: 
Tel: 0670 - 105 55 (vardagar 08:00-17:00) 
E-mail: 

Särskild information till markägare
Underhållsarbete på en Vindkraftanläggning kan ibland vara omfattande och viss samordning med andra arbeten kan krävas. Därför ska du som markägare eller markägarens representant alltid kontakta Vasa Vind i god tid innan du tänker utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet. 

Tel: 0670 - 105 55 (vardagar 08:00-17:00) 
E-mail: 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.