Hällberget utvecklingsprojekt

Kort om projektet

Status: I tillståndsprocess
Antal vindkraftverk enligt ansökan: 123
Totalhöjd enligt ansökan: 200 m
Beräknad årlig produktion: ca 1000-1500 GWh
Lokalisering: Överkalix kommun, Norrbotten.

Om projektet

Vindkraftsprojektet Hällberget ligger den västra delen av Överkalix kommun, ca tre mil väster om Överkalix tätort i Norrbottens län.

Vindmätningar pågår sedan mars 2011, en av de två 100 m höga mätmasterna har under 2020 kompletterats med ytterligare två 125 m höga master. Mätningarna visar på mycket goda vindresurser vilket gör området lämpligt för vindkraft.

Diverse utredningar och undersökningar har pågått under de senaste åren för att utreda områdets lämplighet för vindkraft. I området finns skogsbilvägar och större avverkade ytor. Tillståndsansökan inlämnades till Länsstyrelsen i Norrbottens län i november 2014 och tillståndsbeslut gavs i december 2019. Tillståndet är överklagat. 

Vid frågor om projektet, kontakta Ingemar Stenbeck. 

Aktuellt just nu

Anslutningsledning
Undersökningssamråd för ledningskoncession pågår. Samrådshandlingar återfinns här:

Undersökningssamråd inför ansökan om nätkoncession
Översiktskarta

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.