Hällberget

En av vindmätningsmasterna på Hällberget.

  • Status: Tillståndsansökan inlämnad
  • Planerad kapacitet: ca 300-500 MW
  • Antal vindkraftverk: upp till 125 stycken
  • Lokalisering: Överkalix kommun, Norrbotten (kartlänk)
  • Beräknad årlig produktion: ca 1000-1200 GWh

Vindkraftsprojektet Hällberget ligger den västra delen av Överkalix kommun, ca tre mil väster om Överkalix tätort i Norrbottens län.

Vindmätningar pågår sedan mars 2011 med två 100 m höga mätmaster. Mätningarna visar på mycket goda vindresurser vilket gör området lämpligt för vindkraft. En av masterna har nu monterats ned men planeras att sättas upp igen för att mäta vinden på fler platser inom området.

Diverse utredningar och undersökningar har pågått under de senaste åren för att utreda områdets lämplighet för vindkraft. Samråd med allmänheten hölls i januari 2012.

Tillståndsansökan inlämnades till Länsstyrelsen i Norrbottens län i november 2014 och kompletterades sedan i februari 2016 med ytterligare kompletteringar i februari och april 2017.

 

Bilder 

vy från vindmätningsmast  vindmätningsmast


Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.