Hällberget utvecklingsprojekt

Kort om projektet

Status: Tillståndsgivet
Antal vindkraftverk enligt ansökan: 123
Antal tillståndsgivna vindkraftverk: 57
Totalhöjd enligt ansökan: 200 m
Beräknad årlig produktion: Mer än 1 TWh
Lokalisering: Överkalix kommun, Norrbotten.

Om projektet

Vindkraftsprojektet Hällberget ligger den västra delen av Överkalix kommun, ca tre mil väster om Överkalix tätort i Norrbottens län.

Vindmätningarna visar på mycket goda vindresurser vilket gör området lämpligt för vindkraft. Diverse utredningar och undersökningar har genomförts för att utreda områdets övriga lämplighet för vindkraft. I området finns skogsbilvägar och större avverkade ytor.

Tillståndsansökan inlämnades till Länsstyrelsen i Norrbottens län i november 2014. Kommunen tillstyrkte ansökan och miljöprövningsdelegationen beslöt i december 2019 att bevilja 56 av 123 ansökta verk. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i juni 2021 gav tillstånd till 57 verk. Också detta beslut överklagades, men Mark- och miljööverdomstolen beslöt i februari 2022 att inte pröva ansökan, varmed tillståndet vann laga kraft.

Vid frågor om projektet, kontakta Ingemar Stenbeck. 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.