Fröskog

​Vy från Fröskog mot tre närbelägna vindkraftverk.

  • Status: Tillståndsgivet
  • Planerad kapacitet: ca 30 MW
  • Antal vindkraftverk: 6
  • Lokalisering: Åmåls kommun, Västra Götaland (kartlänk)
  • Beräknad årlig produktion:  ca 50 GWh

Vindkraftsprojektet Fröskog ligger öster om Fengersfors i Åmåls kommun.

Ansökan om miljötillstånd för max 6 verk med totalhöjden max 195 m inlämnades till länsstyrelsen i Västra Götalands län under 2011. Kompletterande information lämnades in under 2012. Projektet erhöll tillstånd under hösten 2013. Tillståndet överklagades men men vann laga kraft i oktober 2014.

 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.