Fröskog utvecklingsprojekt

Kort om projektet

Status: Tillståndsgivet
Antal vindkraftverk enligt tillstånd: 6
Totalhöjd enligt tillstånd: 195 m
Lokalisering: Öster om Fengerfors, Åmål kommun, Västra Götaland.

Om projektet

Vindkraftprojektet Fröskog omfattar max 6 vindkraftverk med maximal totalhöjd om 195 meter enligt det laga kraftvunna miljötillståndet. Ansökan inlämnades till länsstyrelsen i Västra Götalands län under 2011. Kompletterande information lämnades in under 2012. Projektet erhöll tillstånd under hösten 2013. Tillståndet överklagades men men vann laga kraft i oktober 2014. Under 2020 vann en förlängd igångsättningstid laga kraft. 

Vid frågor om projektet, kontakta Ingemar Stenbeck. 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.