Ylläpito

Turvallinen ja vastuullinen ylläpito

Vasa Vind omistaa 165 tuulivoimalaa, joiden asennuskapasiteetti on lähes 500 MW. Hallinnoimme lisäksi 47 tuulivoimaverkkoa, joiden yhteenlaskettu teho on yli 90 MW. Omistamamme ja hallinnoimamme voimalat tuottavat yhteensä yli 1,6 TWh, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Ruotsin koko sähköntuotannosta tai viittä prosenttia Ruotsin koko tuulivoimatuotannosta. Meille voimaloiden vastuullinen ja turvallinen ylläpito on erittäin tärkeää. Työntekijöidemme ja muiden osapuolten turvallisuus ja terveys voimaloissamme ja niiden ympäristössä on meille ensisijainen tavoite. Tuulipuistossamme on omat laitospäälliköt, jotka huolehtivat yhteydenpidosta paikallisten kanssa, maksimoivat tuotannon ja varmistavat hyvän käytettävyyden.

”Turvallisella ylläpidolla tarkoitamme kaikkea sähköntuotannosta työsuojeluun.”

Tuulipuistot

Hallinnoitavat tuulipuistot

Ota yhteyttä ylläpitoon

Haluatko tietää lisää ylläpitoon liittyvistä asioista? Ota yhteyttä ylläpitopäällikkö Henrik Svahniin.

Jos haluat ottaa yhteyttä johonkin tuulipuistoomme, voit soittaa suoraan laitospäälliköillemme (yhteystiedot löytyvät kunkin tuulipuiston sivulta) tai piipahtaa paikan päälle.