Tietosuojaseloste

Vasa Vind AB on osa Vasa Vind -konsernia. Vasa Vind Group Holdings AB ja kaikki konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat sitoutuneet varmistamaan yksityisyydensuojan kaikille palveluidemme käyttäjille. Käyttäjien on voitava luottaa siihen, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan ja henkilötietojaan käsitellään asianmukaisesti. Vastaamme siitä, että käsittelemiämme henkilötietoja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja että ne on suojattu luvattomalta käytöltä.

Kaikki henkilötietojen käsittely Vasa Vind Group Holdings AB:ssä ja tytäryhtiöissämme tapahtuu sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. EU:ssa ja ETA:ssa sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) [1] 25. toukokuuta 2018 alkaen.

Henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on Vaasa Vind -yhtiö, joka vastaa siitä palvelusta, jota kohtaan käyttäjä on osoittanut kiinnostusta tai jonka kanssa hän on tehnyt sopimuksen. Jos konserniin kuuluvat yhtiöt ovat laatineet omia tietosuojakäytäntöjään, ne ovat etusijalla tähän yleiseen tietosuojaselosteeseen nähden.

Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Kanssamme yhteistyötä tekeviä tahoja sekä palveluidemme tai verkkosivustomme käyttäjiä saatetaan pyytää antamaan itseään koskevia tietoja. Tallennamme myös henkilötiedot, jotka saamme, kun meihin otetaan yhteyttä.

Yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite.

Tekniset tiedot: URL-osoite, jonka kautta verkkosivustoamme käytetään, käyttäjän IP-osoite ja tiedot käyttäytymisestä, selaimen tyyppi, kieli ja käyttöjärjestelmä.

Erityistä suojaa vaativia henkilötietoja, kuten henkilö- ja tilinumeroita, käsitellään vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä, ja erityisiä organisatorisia ja teknisiä turvatoimia soveltaen.

Verkkosivustomme käyttämät evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään verkkopalvelimeltamme ja tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Useimmat yritykset käyttävät evästeitä verkkosivustoissaan käytettävyyden parantamiseksi, eivätkä evästeet voi vahingoittaa käyttäjän tiedostoja tai lisätä tietokoneen virusriskiä.

Käytämme evästeitä, jotta voimme nähdä, mitä valintoja käyttäjä on aiemmin tehnyt verkkosivustossamme, jotta voimme parantaa toimintoja. Evästeitä käytetään myös verkkosivustomme käyttäjäliikenteen mittaamiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Kerätyt tiedot ovat nimettömiä eivätkä sisällä henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta. Vaasa Vind ei voi jäljittää tietoja yksittäisiin kävijöihin.

Evästeet on helppo poistaa tietokoneelta tai mobiililaitteelta selaimen asetuksista. Ohjeita evästeiden hallintaan ja poistamiseen löytyy selaimen Ohje-valikosta. Evästeet voi haluttaessa poistaa käytöstä tai tietokoneelle tai mobiililaitteelle lähetettävistä evästeistä voi pyytää ilmoituksen.

Evästeidemme tarkoituksena on helpottaa verkkosivuston käyttämistä ja hallinnointia. Huomaathan, että jos poistat evästeet käytöstä, kaikki verkkosivustomme ominaisuudet eivät toimi. Jos jatkat verkkosivustomme käyttöä muuttamatta asetuksia, oletamme, että hyväksyt evästeiden vastaanottamisen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Vasa Vind Group Holdings AB ja tytäryhtiömme käsittelevät henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja hallinnointi sopimuksen mukaisesti.
  • Asiakasviestintä ja asiakassuhteen ylläpitäminen ennen sopimuksen tekemistä tai yhteistyöhön ryhtymistä, niiden aikana ja niiden jälkeen.
  • Markkinointi, kuten palveluistamme ja uusiutuvan energian yleisestä kehityksestä tiedottaminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Vasa Vind Group Holdings AB ja tytäryhtiömme käsittelevät tietoja, jotka ovat välttämättömiä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen sopimuksen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, mikä tarkoittaa, että sopimuksen päättymisen jälkeen säilytämme tarvittavat tiedot lakisääteisten velvoitteiden, kuten Ruotsin kirjanpitolain (1999:1078) ja vanhentumisaikojen perusteella. Jos sopimukset edellyttävät erityistä suojaa vaativien henkilötietojen, kuten henkilö- tai tilinumeroiden käsittelyä, ne poistetaan viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun oikeusperuste on lakannut olemasta voimassa.

Keräämme henkilötietoja oikeutettuun etuun perustuen, jotta voimme tehdä uusia vastaavia yhteistyösopimuksia sopimuksen päättymisen jälkeen ja markkinointitarkoituksiin. Poistamme tietoja vuosittain, jotta yhteystietomme pysyvät ajan tasalla. Tiedot poistetaan, kun käsittely ei enää ole tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

Joissakin tilanteissa tarvitsemme suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Näissä tapauksissa voit antaa suostumuksesi tiettyyn käsittelytarkoitukseen. Suostumuksen perusteella kerättyjä tietoja käsitellään, kunnes peruutat suostumuksesi.

Kenellä on pääsy henkilötietoihin?

Henkilötietoja voivat käsitellä henkilötietojen käsittelijämme, jotka suorittavat tehtäviä Vasa Vind -yhtiöiden puolesta. Nämä henkilötietojen käsittelijät käsittelevät tietoja ainoastaan niiden tarkoitusten mukaisesti, joita varten henkilötiedot on kerätty, ja Vasa Vindin ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietoja luovutetaan lakisääteisten velvoitteiden ja käytäntöjen mukaisesti esimerkiksi viranomaisille, tilintarkastajille ja asianajajille. 

Emme myy, jaa tai muulla tavoin levitä henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi tämän tietosuojaselosteen ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet ja yhteystiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä ja saada tutustua tietoihinsa. Toimitamme tiedot kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tietyissä olosuhteissa tätä määräaikaa voidaan pidentää kahteen kuukauteen, mutta asiasta ilmoitetaan rekisteröidylle kuukauden kuluessa. Rekisteröity voi myös pyytää lakisääteisten ehtojen mukaisesti virheellisten henkilötietojensa oikaisemista, tietojensa käsittelyn rajoittamista tai tietojensa poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutetun edun toteuttamiseen. Jos käsittely perustuu Vasa Vindin ja rekisteröidyn väliseen sopimussuhteeseen, rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa ja estää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja tietosuojatyöstämme tai jos haluat muuttaa tai poistaa henkilötietojasi tai saada tietoa niistä.

Vasa Vind Group Holdings AB
Garvis Carlsson Gata 5, 11 tr
169 41 Solna
ekonomi(at)vasavind.se
+46 8 545 184 80

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 25.5.2018, ja sitä on päivitetty viimeksi 12.1.2024.

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus) ja myöhempien säädösten ja asetusten kumoamisesta.