Tietoa meistä

Vastuulliset ja tehokkaat tuulivoimahankkeet

Vuodesta 2008 markkinoilla toiminut Vasa Vind on nykyään yksi Ruotsin johtavista tuulivoimayhtiöistä. Toimintamme kattaa koko ketjun kehittämisestä ja rakentamisesta ylläpitoon ja hallinnointiin. Tavoitteemme on toimia tuulivoimahankkeissa tehokkaasti ja vastuullisesti sekä kehittää hankkeita tavalla, joka ottaa ympäristön huomioon. Työsuojelu on meille tärkeä prioriteetti, johon suhtaudumme vakavasti kaikessa toiminnassamme.

Omistamamme ja hallinnoimamme tuulipuistot tuottavat vuosittain yli 1,6 TWh uusiutuvaa energiaa. Määrä vastaa noin 320 000 ruotsalaisen kotitalouden* sähkön tarvetta, mikä kattaa noin yhden prosentin Ruotsin kokonaissähköntuotannosta ja hieman yli viisi prosenttia Ruotsin tuulivoimatuotannosta**.

Noudatamme pitkän aikavälin vastuullisuusajattelua koko prosessin ajan – tunnistamme paikat, joiden tuuliresurssit ja paikalliset olosuhteet ovat otolliset, ja varmistamme, että valmiita tuulipuistoja käytetään turvallisesti ja tehokkaasti niiden vuosikymmenien aikana, joina ne tuottavat yhteiskunnalle uusiutuvaa energiaa.

* Arvioitu 5000 kWh/vuosi/omakotitalo.
** Vertailukohta Ruotsin tilastokeskus (SCB): 33 TWh tuulivoimasähköä vuonna 2022 ja kokonaissähköntuotanto 170 TWh.

Alusta loppuun

Toimintamme kattaa koko ketjun tuulivoimahankkeiden alkuvaiheista lupaprosessiin, hankesuunnitteluun, investointipäätöksiin, rakentamiseen ja lopulta hallinnointiin.

Kehitys

 • Vuokrasopimukset ja maa-asiat
 • Paikalliset kuulemiset
 • Lupaprosessit
 • Ympäristötutkimukset
 • Tuulimittaukset ja tuotannon arviointi
 • Verkkoon liittäminen
 • Yhteistyö muiden hankekehittäjien kanssa
 • Kehityshankkeiden hankinta
 • Rahoitus

Rakentaminen

 • Alihankkijoiden kilpailutus
 • Turbiinien ja muiden rakennussopimusten kilpailutus
 • Rakentamisen hallinta ja koordinointi
 • Työsuojelu
 • Turbiinien testaus ja koekäyttö
 • Taloushallinto

Ylläpito

 • Ylläpito ja paikallinen läsnäolo
 • Optimointi ja analysointi
 • Tarkastus
 • Raportointi
 • Alihankkijoiden hallinnointi
 • Työsuojelu
 • Taloushallinto