Uusiutuvaa energiaa
kestävään tulevaisuuteen

Me olemme Vasa Vind

Vasa Vind on yksi Ruotsin suurimmista tuulivoiman kehittäjistä ja omistajista. Osallistumme ilmastonmuutostyöhön ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin edistämällä uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä. Tavoitteenamme on toteuttaa kestäviä ja tehokkaita tuulivoimahankkeita vastuullisen ja ympäristöä kunnioittavan kehityksen kautta.

Kehittää, rakentaa ja hallinnoi tuulivoimaa

Vasa Vind on kehittänyt, rakentanut ja hallinnoinut tuulivoimaa menestyksekkäästi jo pitkään. Meillä on suuri ja kasvava määrä eri vaiheissa olevia hankkeita, mm. yksi Ruotsin suurimmista tuulivoimahankkeista.

Operoi yli 200 tuulivoimalaa Ruotsissa

Vasa Vind operoi tällä hetkellä yli 200 tuulivoimalaa, mikä vastaa lähes 600 MW:n asennettua kapasiteettia. Vuosituotantomme on noin 1,6 TWh – mikä vastaa noin yhtä prosenttia Ruotsin koko sähköntuotannosta ja yli viittä prosenttia tuulivoimatuotannosta.