en vindkraftpark blir till

Att etablera en vindkraftpark är inte olikt andra industriprojekt, det är en lång process i flera faser, som kräver dedikerat engagemang under många år. Nedan är en schematisk visualisering som visar hur vi arbetar:

1. Screening (identifiering av lämpliga projekt med hänsyn till vind, markägare, infrastruktur, elnät och närliggande intressen) 

2. Markavtal 

3. Projektutveckling
 (vindmätning och analys, parklayout, samråd, MKB och tillståndsansökan) 

4. Tillstånd
 (tillståndsgivning, upphandling, investeringsbeslut) 

5. Byggnation 
(förprojektering, anläggning och byggnation, nätanslutning) 

6. Drift 
(elproduktion, service & underhåll)


Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.