elcertifikat

I Sverige får inte vindkraft, eller andra förnybara energikällor, statliga subventioner. Istället får förnybar energi ett ekonomiskt stöd via det så kallade elcertifikatsystemet.

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem med syfte att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet har utformats för att bidra till 25 TWh förnybar el från år 2002 fram till år 2020. Alla elkonsumenter, förutom den energiintensiva industrin, betalar en elcertifikatavgift på omkring 4 öre/kWh (inklusive elhandlarens påslag) på sin elräkning. Omkring 50 procent av detta går till biobränsle- och torvbaserad kraftvärme, 20 procent till vattenkraft och 30 procent till vindkraft. Av 4 öre/kWh går alltså drygt 1 öre/kWh till vindkraften. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Gemensam elcertifikatsmarknad med Norge

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge ett gemensamt elcertifikatsystemet, som möjliggör handel över landsgränserna. Målet för den gemensamma elcertifikatsmarknaden är att öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh mellan 2012 och 2020. 
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.