Havsnäs

Plats

Strömsund

Antal vindkraftverk

47 st

Driftsatt

2010

/
Havsnäs

Vasa Vind har sedan 2018 förvaltat Havsnäs vindkraftpark. Byggnationen av Havsnäs startade under 2008 och parken togs i full drift under sommaren 2010. Vindkraftparken består av 47 Vestas V90 2,0 & 1,8 MW vindkraftverk med 95 m navhöjd. Parken består av vindkraftverk på tre geografiskt skilda delar, Järvsand, Ursåsen och Ritjelsberget med 21, 11 och 15 verk respektive. De tre parkdelarna är anslutna med luftledningar till en transformatorstation belägen ungefär mitt emellan områdena. Där exporteras den producerade elen ut på Svenska Kraftnäts 220 kV-ledning. Havsnäs ägs av Fu-Gen. 

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta anläggningsansvarig - Christer Norlén.

Att vistas i vindkraftparken

Inom området får du fortfarande vandra, åka skidor och skoter, plocka bär och svamp osv. Under vissa väderförhållanden behöver du dock vara uppmärksam och särskilt observera varningsskyltarna. När temperaturen närmar sig nollgradigt eller kallare finns det risk att is och snö faller från vindkraftverk och master. För din säkerhet bör du undvika att vistas i närheten av vindkraftverk och master på grund av risk för nedfallande is och snö.

Inom vindkraftparken finns det nedgrävda kablar och rör. Ska du (som markägare eller entreprenör) gräva eller utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet är det viktigt att i god tid innan kontakta anläggningsansvarig för att säkerställa att varken du eller vindparkens utrustning skadas.

Skulle du uppfatta missljud från en turbin eller något annat som verkar onormalt ber vi dig ta kontakt direkt. Har du frågor eller andra funderingar går det också bra att nå oss på Vasa Vind via:

Tel: 0644 200 77 (utanför kontorstider kopplas du vidare till vår eldriftcentral hos W3)
E-mail: produktion@vasavind.se