Åskälen

Plats

Strömsund och Östersund

Antal vindkraftverk

80 st

Driftsatt

2020

/
Åskälen

Vår vindkraftpark Åskälen består av 80 vindkraftverk som driftsattes 2020. Anläggningen är belägen på höjderna sydväst om Hammerdal, i Strömsunds och Östersunds kommuner. Vasa Vind har varit delaktig i såväl utvecklingen som byggnationen av vindkraftparken och ansvarar även för driften. Vindkraftparken är ansluten till Svenska Kraftnäts stamnätsstation i Midskog via en ny 220 kV kraftledning som byggts av Jämtkraft Elnät.

Vindkraftparken Munkflohögen, som är belägen direkt väster om Åskälen, delar det gemensamma platskontor som ligger centralt inom Åskälens norra delar. Platskontoret, som stod klart under uppförandet av Munkflohögen vindkraftpark, är byggt av ett lokalt företag med trä från närområdet. Platskontoret möjliggör en mycket god arbetsmiljö för anläggningsansvariga och vindkrafttekniker.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta anläggningsansvarig - Tommy Nilsson.

Att vistas i vindkraftparken

Inom området får du fortfarande vandra, åka skidor och skoter, plocka bär och svamp osv. Under vissa väderförhållanden behöver du dock vara uppmärksam och särskilt observera varningsskyltarna. När temperaturen närmar sig nollgradigt eller kallare finns det risk att is och snö faller från vindkraftverk och master. För din säkerhet bör du undvika att vistas i närheten av vindkraftverk och master på grund av risk för nedfallande is och snö.

Inom vindkraftparken finns det nedgrävda kablar och rör. Ska du (som markägare eller entreprenör) gräva eller utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet är det viktigt att i god tid innan kontakta anläggningsansvarig för att säkerställa att varken du eller vindparkens utrustning skadas.

Skulle du uppfatta missljud från en turbin eller något annat som verkar onormalt ber vi dig ta kontakt direkt. Har du frågor eller andra funderingar går det också bra att nå oss på Vasa Vind via:

Tel: 0644 200 77 (utanför kontorstider kopplas du vidare till vår eldriftcentral hos W3)
E-mail: produktion@vasavind.se