Åmliden

Plats

Malå

Antal vindkraftverk

29 st

Driftsatt

2012

/
Åmliden

Vår vindkraftpark Åmliden består av 29 vindkraftverk belägna på nordsluttningen av Åmlidentoppen mellan byarna Åmliden och Rentjärn, ca 20 km sydost om Malå i Västerbotten. Anläggningen byggdes under 2011-2012 och samtliga vindkraftverk är i drift sedan november 2012.

Vindkraftparken ansluter till Skellefteå Krafts 152 kV nät via en fördelningsstation belägen inom parken.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta anläggningsansvarig - Per-Olof Renling.

Att vistas i vindkraftparken

Inom området får du fortfarande vandra, åka skidor och skoter, plocka bär och svamp osv. Under vissa väderförhållanden behöver du dock vara uppmärksam och särskilt observera varningsskyltarna. När temperaturen närmar sig nollgradigt eller kallare finns det risk att is och snö faller från vindkraftverk och master. För din säkerhet bör du undvika att vistas i närheten av vindkraftverk och master på grund av risk för nedfallande is och snö.

Inom vindkraftparken finns det nedgrävda kablar och rör. Ska du (som markägare eller entreprenör) gräva eller utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet är det viktigt att i god tid innan kontakta anläggningsansvarig för att säkerställa att varken du eller vindparkens utrustning skadas.

Skulle du uppfatta missljud från en turbin eller något annat som verkar onormalt ber vi dig ta kontakt direkt. Har du frågor eller andra funderingar går det också bra att nå oss på Vasa Vind via:

Tel: 0644 200 77 (utanför kontorstider kopplas du vidare till vår eldriftcentral hos W3)
E-mail: produktion@vasavind.se