Drift

Säker och ansvarsfull drift

Vasa Vind äger 165 vindkraftverk, med nära 500 MW installerad kapacitet. Våra anläggningar producerar tillsammans cirka 1,4 TWh – vilket motsvarar drygt en procent av Sveriges totala elkonsumtion eller cirka fyra procent av Sveriges totala vindkraftsproduktion.

Vi lägger stor vikt vid att driva anläggningarna på ett ansvarsfullt sätt. Våra anställdas och övrigas säkerhet och hälsa, i och omkring anläggningarna, har högsta prioritet.

Vid varje vindkraftpark har vi dedikerade anläggningsansvariga på plats för att upprätthålla goda kontakter med lokalsamhället, maximera produktionen och säkerställa hög tillgänglighet.

”Med säker drift menar vi allt från elproduktion till personalens hälsa.”

Våra vindkraftparker

Kontakta oss på driften

Vill du veta mer om övergripande driftfrågor? Kontakta gärna vår driftchef Henrik Svahn.

Vill du komma i kontakt med någon i våra vindkraftparker, ring gärna direkt till våra anläggningsansvariga (kontaktuppgifter finns på respektive vindkraftparks sida) eller kom in på en kopp kaffe i våra platskontor.