Vasa Vind investerar i batterilager i Jämtland

Vasa Vind har fattat investeringsbeslut om att uppföra ett batterilager om 20 MW i anslutning till bolagets vindkraftsparker i Strömsunds kommun Batterilagret planeras att driftsättas vid årsskiftet 2024/2025 och kommer att bidra till ökad stabilitet och flexibilitet i kraftnätet, både lokalt och nationellt. Detta kommer bland annat att ske genom att erbjuda stödtjänster till Svenska […]

Vasa Vinds anläggningar Åskälen och Munkflohögen levererar stödtjänster för nätet

Sedan januari i år har Vasa Vinds anläggningar Åskälen och Munkflohögen i Jämtland varit kvalificerade att leverera stödtjänsten `FCR-D ned´ till SVK för att stötta kraftsystemet i händelse av för hög frekvens. Under mars har leveransen påbörjats inom den pilot som SVK nu genomför. FCR-D ned, som står för ”downward Frequency Containment Reserve Disturbance”, är […]

Åskälen Vindkraft får böta efter kranbilsolycka 2019

Åskälen Vindkraft AB får böta 50 000 kronor efter att ha missat att rapportera om ett oljeläckage när en kranbil körde av vägen i Åskälens vindpark 2019. Vid olyckan sanerade bolaget den olja som läckt ut, men missade att samtidigt anmäla händelsen till länsstyrelsen i Jämtland.  – Vi gjorde fel, självklart borde vi direkt ha anmält […]

APG blir ny ägare till Vasa Vind

Den holländska pensionsförvaltaren APG har förvärvat 100% av aktierna i Vasa Vind. Parterna har redan ett nära samarbete då APG tidigare investerat i ett flertal vindkraftsparker som utvecklats, byggts och drivs av Vasa Vind. – Det är med stor glädje vi ser fram emot nästa steg av samarbetet då vi så tydligt delar samma värderingar […]

Gemensam vindkraftfond ska bidra till utveckling i byar

Strömsunds kommun ska förvalta en ny vindkraftfond dit Åskälen Vindkraft AB årligen ska avsätta medel. Pengar ur fonden ska gå tillbaka till föreningar och företag i byarna runt vindkraftparken. Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om överenskommelsen. – Vi vill vara en del av bygden i decennier framåt och vill bidra till att folk kan bo och […]

Vasa Vind påbörjar byggnation av Raftsjöhöjden vindkraftpark

Vasa Vind kommer tillsammans med APG och Asper Investment Management att påbörja byggnation av Raftsjöhöjden vindkraftpark under tredje kvartalet i år. Vindkraftparken, som är belägen i Strömsunds kommun, Jämtlands län, kommer att bestå av elva turbiner från Cypress-plattformen från GE Renewable Energy med en total installerad effekt om ca 60 MW.  Vasa Vind kommer att […]

Vasa Vind driftsätter Åskälen vindkraftpark

Vasa Vind har tillsammans med den nederländska pensionsförvaltaren APG och London-baserade Asper Investment Management nyligen driftsatt Åskälen vindkraftpark i Jämtland. Med en total installerad effekt om 288 MW är det en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Sverige och i Europa. Årsproduktionen uppgår till närmare 1 TWh, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel hos […]