Åskälen vindkraftpark

  • Status: Under byggnation
  • Antal vindkraftverk: 80
  • Verksmodell: Vestas V136 3,6 MW, navhöjd 112m
  • Total kapacitet: 288 MW
  • Lokalisering: Strömsunds kommun & Östersunds kommun, Jämtland (kartlänk)
  • Beräknad driftstart:  2019/2020
  • Beräknad årlig produktion: ca 930 GWh

Om projektet 

Vasa Vind bygger Åskälen vindkraftpark (egentligen Åskälen-Österåsen), belägen sydväst om Hammerdal på gränsen mellan Strömsunds och Östersunds kommuner i Jämtland. Parken består av 80 st Vestas V136 3,6MW med navhöjd 112m och kommer generera över 900 GWh förnybar elektricitet per år. Hela vindkraftparken beräknas vara driftsatt i början av 2020. För investeringen står den holländska pensionsförvaltaren APG. Länk till pressrelease om investeringen.

Vindkraftprojektet har anslutits till Svenska Kraftnäts stamnätsstation i Midskog via en ny 220 kV kraftledning som byggts av Jämtkraft Elnät. 

Munkflohögen och Åskälen har ett gemensamt platskontor som ligger centralt inom Åskälens norra delområde. Platskontoret, som stod klart under uppförandet av
Munkflohögen vindkraftpark, är byggt av ett lokalt företag med trä från vindkraftparkerna. Platskontoret möjliggör en mycket god arbetsmiljö för anläggningsansvariga och vindkrafttekniker.

De två projekten har byggts av samma organisation och entreprenörer och kommer även att förvaltas och underhållas gemensamt.

Översiktskarta över Åskälen och länk till översiktskarta för Åskälen och Munkflohögen. Den sistnämnda kartan finns även i kartappen Maprika under namnet "Åskälen Munkflohögen Vindkraftparker". projektet.

Aktuellt i projektet
Samtliga vindkraftverk är nu monterade. Drifttagning av verk pågår. Hela parken beräknas tas i drift i början av år 2020. 


Kontaktuppgifter till vårt byggteam:

Platsansvarig Rolf Rubensson 
070-654 8090 


Platsansvarig Rune Eriksson
070-583 5296

Projektledare Pär Larsson
070-238 9797


Projektets historia

Projektet utvecklades av de lokala entreprenörerna Björn Daehlie och Hans Olofsson. Miljötillstånd för max 105 verk med en totalhöjd om max 180 m erhölls 2012. Projektet förvärvades av Vasa Vind i början av 2014 och i samband med förvärvet ändrades projektets bolagsnamn till Trekilen Vind AB.

Under den följande detaljprojekteringen och upphandlingen så har antalet vindkraftverk minskats till 80 st med en total kapacitet på 288 MW. Detaljprojekteringen har även innehållit design av vägdragningar, kabeldragningar, mm.

Vindkraftparken ligger i nära anslutning till Vasa Vinds övriga projekt i området; Munkflohögen och Raftsjöhöjden, vilket innebär flera samordningsvinster under såväl byggnation som drift. Tillsammans kommer dessa parker att bestå av ca 130 vindkraftverk och producera över 1 TWh förnybar elektricitet per år.

Miljökonsekvensbeskrivningen för vindkraftprojektet återfinns via nedanstående länkar.

Miljökonsekvensbeskrivning - del 1

Miljökonsekvensbeskrivning - del 2

Bilder

vinge på transport gjutning av fundamentgjutning av fundament torn på kranplanfundament inför turbinmontage dubbel kraftledningsgata  

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.