Åskälen vindkraftpark

  • Status: I drift
  • Antal vindkraftverk: 80
  • Verksmodell: Vestas V136 3,6 MW, navhöjd 112m
  • Total kapacitet: 288 MW
  • Lokalisering: Strömsunds & Östersunds kommuner, Jämtland (kartlänk)
  • Beräknad årlig produktion: ca 930 GWh

Om projektet 

Åskälen vindkraftpark (egentligen Åskälen-Österåsen) är belägen sydväst om Hammerdal på gränsen mellan Strömsunds och Östersunds kommuner i Jämtland. Parken består av 80 st Vestas V136 3,6MW med navhöjd 112m och kommer generera över 900 GWh förnybar elektricitet per år. Hela vindkraftparken togs i drift i början av år 2020. Läs hela pressmeddelandet om driftsättningen här! För investeringen står den holländska pensionsförvaltaren APG. 

Vindkraftprojektet har anslutits till Svenska Kraftnäts stamnätsstation i Midskog via en ny 220 kV kraftledning som byggts av Jämtkraft Elnät. 

Munkflohögen och Åskälen har ett gemensamt platskontor som ligger centralt inom Åskälens norra delområde. Platskontoret, som stod klart under uppförandet av
Munkflohögen vindkraftpark, är byggt av ett lokalt företag med trä från vindkraftparkerna. Platskontoret möjliggör en mycket god arbetsmiljö för anläggningsansvariga och vindkrafttekniker. De två projekten har byggts av samma organisation och entreprenörer och kommer även att förvaltas och underhållas gemensamt.

Översiktskarta över Åskälen och länk till översiktskarta för Åskälen och Munkflohögen. Den sistnämnda kartan finns även i kartappen Maprika under namnet "Åskälen Munkflohögen Vindkraftparker".

Aktuellt i projektet
Samtliga vindkraftverk är nu monterade och driftsatta, läs pressmeddelandet här. Projektet är överlämnat till vår driftsorganisation. 

Information för dig som vistas i vindkraftparken
Inom vindkraftparken finns det nedgrävda kablar, rör och luftledningar som är mycket viktiga för att anläggningen ska fungera. Ska du gräva eller utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet, kontakta alltid anläggningsansvarig för att säkerställa att varken du eller vindparkens utrustning skadas.

Under vintern kan det bildas is på vindturbiner och mät-torn. Därför ska du inte onödigtvis vara i närheten av turbiner och torn där det finns risk för att is kan ramla ner på dig. 

Har du frågor eller andra funderingar, tveka inte att kontakta oss på Vasa Vind.

Särskild information till markägare
Underhållsarbete på en vindkraftanläggning kan ibland vara omfattande och viss samordning med andra arbeten kan krävas. Därför ska du som markägare eller markägarens representant alltid kontakta Vasa Vind när du tänker utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet. 

Har du frågor eller andra funderingar, tveka inte att kontakta oss på Vasa Vind.


Kontaktuppgifter till anläggningsansvarig:

Anläggningsansvarig Peter Martinsson
0644 200 77


Bilder

vindturbin genom moln vinge lyfts
vinge på transport gjutning av fundamentgjutning av fundament torn på kranplan

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.