Åskälen Vindkraft får böta efter kranbilsolycka 2019

Åskälen Vindkraft AB får böta 50 000 kronor efter att ha missat att rapportera om ett oljeläckage när en kranbil körde av vägen i Åskälens vindpark 2019. Vid olyckan sanerade bolaget den olja som läckt ut, men missade att samtidigt anmäla händelsen till länsstyrelsen i Jämtland. 

– Vi gjorde fel, självklart borde vi direkt ha anmält både olyckan och de omedelbara åtgärder vi vidtog till länsstyrelsen. Vi godtar böterna och samarbetar fullt ut med länsstyrelsen, säger Mattias Sjöberg, vd för Vasa Vind, som äger Åskälen Vindkraft AB.

Åskälen Vindkraft ska betala 50 000 kronor i företagsbot för försvårande av miljökontroll, det har Åklagarmyndigheten beslutat. Detta efter att bolaget missat att genast informera länsstyrelsen om ett oljeläckage vid Åskälens vindpark i oktober 2019.

Vid olyckstillfället kom en kranbil under färd utanför vägens körbana och välte över på sidan i diket. Cirka 100 liter hydraulolja och 200 liter dieselolja läckte ut. För att sanera utsläppet placerade Vasa Vind direkt ut absorbenter för att förhindra spridning av oljan. Dessutom schaktade man bort och omhändertog 20 kubikmeter jord.

I mars 2020, cirka fem månader efter olyckan, informerade Vasa Vind länsstyrelsen i Jämtland om olyckan, i sin årliga miljörapport. Åklagarmyndigheten slår fast att Vasa Vind borde ha informerat länsstyrelsen direkt.

– Åklagaren har rätt, vi borde genast ha meddelat länsstyrelsen om olyckan och vår sanering. Vi har nu skärpt våra rutiner så att vi vid eventuella olyckor i framtiden direkt kommer informera länsstyrelsen, säger Mattias Sjöberg.

Länsstyrelsen beslutade i november 2021 att Vasa Vind ska ta fram en provtagningsplan för att säkerställa att marken blev tillräckligt sanerad. Det har Vasa Vind gjort och undersökningarna kommer att genomföras så snart området är tillgängligt efter vintern.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Sjöberg, vd Vasa Vind
070 618 69 76
mattias.sjoberg@vasavind.se