APG blir ny ägare till Vasa Vind

Den holländska pensionsförvaltaren APG har förvärvat 100% av aktierna i Vasa Vind. Parterna har redan ett nära samarbete då APG tidigare investerat i ett flertal vindkraftsparker som utvecklats, byggts och drivs av Vasa Vind. 

Det är med stor glädje vi ser fram emot nästa steg av samarbetet då vi så tydligt delar samma värderingar avseende hållbarhet,  vikten av ett nära samarbete med lokalsamhället och inte minst ambitionen att utveckla mer förnybar energi för framtiden. APG’s långsiktiga perspektiv och finansiella styrka är särskilt värdefullt i detta sammanhang, säger Mattias Sjöberg, VD på Vasa Vind.

Se också den fullständiga pressreleasen (engelska) här.