Vårt Ansvar

Miljö

Vasa Vind utvecklar, bygger och förvaltar förnybar energiproduktion. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid. 

Landbaserad vindkraft har stora fördelar mot fossila energikällor. Vasa Vind utvecklar vindkraftparker som bidrar till att minska koldioxidutsläpp. 

I varje utvecklings- och tillståndsprocess jobbar vi för att minimera miljöpåverkan från vindkraftparken. Området inventeras och justeras så att miljöpåverkan kan minska både inför och under byggnation. 

Lokal närvaro

Vasa Vind utvecklar sina projekt med stark lokal förankring och har som ambition att bygga långsiktiga relationer med lokala företag, kommuner och andra intressenter. Vasa Vind har särskilt under byggnationen av vindkraftparkerna Munkflohögen och Åskälen varit engagerade lokalt, genom lokala entreprenörer och närvaro i bygden.  

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är viktigt för Vasa Vind i alla delar av verksamheten, för både anställda och entreprenörer. Samtliga besökande i vindkraftparkerna ska genomgå en introduktion för att säkerställa att alla har den kunskap som behövs för att vistas inom vindkraftparken.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.