ÅMLIDEN vindkraftpark

höstvy över Åmliden vindkraftpark
  • Status: I drift sedan hösten 2012
  • Antal vindkraftverk: 29
  • Verksmodell: Vestas V100 1,8 MW, navhöjd 95 m
  • Installerad kapacitet: 52,2 MW
  • Lokalisering: Malå kommun, Västerbotten (kartlänk)
  • Beräknad årlig produktion: 154 GWh

Inlogg för Entreprenörer

Inlogg för Markägare

Inlogg för Räddningstjänsten

Allmänt om vindkraftparken
Åmliden vindkraftpark består av 29 stycken Vestas V100 vindkraftverk belägna på nordsluttningen av Åmlidentoppen mellan byarna Åmliden och Rentjärn, ca 20 km sydost om Malå i Västerbotten. De 29 vindkraftverken har vardera en kapacitet på 1,8 MW vilket ger en total installerad effekt om 52,2 MW.

Anläggningen byggdes under 2011-2012 och samtliga vindkraftverk är i drift sedan november 2012.

Vindkraftparken ansluter till Skellefteå Krafts 152 kV nät via en fördelningsstation belägen inom parken.

Information för dig som vistas i vindkraftparken
Inom vindkraftparken finns det nedgrävda kablar, rör och luftledningar som är mycket viktiga för att anläggningen ska fungera. Ska du gräva eller utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet, kontakta alltid anläggningsansvarig för att säkerställa att varken du eller vindparkens utrustning skadas.

Under vintern kan det bildas is på vindturbiner och mät-torn. Därför ska du inte onödigtvis vara i närheten av turbiner och torn där det finns risk för att is kan ramla ner på dig. 

Har du frågor eller andra funderingar, tveka inte att kontakta oss på Vasa Vind: 
Tel: 0953-10044 (vardagar 08:00-17:00) 
E-mail: 


Särskild information till markägare
Underhållsarbete på en Vindkraftanläggning kan ibland vara omfattande och viss samordning med andra arbeten kan krävas. Därför ska du som markägare eller markägarens representant alltid kontakta Vasa Vind i god tid innan du tänker utföra arbeten med maskiner inom vindparksområdet. 

Tel: 0953-10044 (vardagar 08:00-17:00) 
E-mail: 


Bilder

vinterbild 1 Åmliden Vindkraftpark  vinterbild 2 Åmliden Vindkraftpark

vinterbild 3 Åmliden Vindkraftpark vinterbild 4 Åmliden Vindkraftpark


Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.