Åskälen Vindkraft får böta efter kranbilsolycka 2019

Åskälen Vindkraft AB får böta 50 000 kronor efter att ha missat att rapportera om ett oljeläckage när en kranbil körde av vägen i Åskälens vindpark 2019. Vid olyckan sanerade bolaget den olja som läckt ut, men missade att samtidigt anmäla händelsen till länsstyrelsen i Jämtland.  – Vi gjorde fel, självklart borde vi direkt ha anmält […]