Vasa Vind har lång erfarenhet av att framgångsrikt utveckla, bygga och förvalta vindkraft

Det viktiga första steget är att identifiera områden med goda vindresurser och möjlighet till nära samarbete med lokala intressenter och företrädare. Vår projektutveckling sker alltid utifrån ett helhetsperspektiv med det tydliga målet att skapa förutsättningar för en långsiktig, säker och effektiv produktion av förnybar energi i nära samarbete med lokala entreprenörer och lokalsamhället. Vasa Vind har en bred och växande projektportfölj som inkluderar både ett av Sveriges största vindkraftsprojekt samt också en rad andra projekt i olika utvecklingsfaser.

Vasa Vind driftar idag över 200 vindkraftverk motsvarande nära 600 MW installerad kapacitet

Den årliga produktionen överstiger 1,6 TWh – vilket motsvarar ungefär 1 % av Sveriges samlade elproduktion eller drygt 5 % av den del som producerats av vindkraft. Vi fäster stor vikt vid att driva anläggningarna på ett ansvarsfullt sätt, där både anställdas och övrigas säkerhet och hälsa i och omkring anläggningarna har högsta prioritet. Genom att ha dedikerade anläggningsansvariga på plats i alla vindkraftparker har vi goda kontakter med lokalsamhället samtidigt som vi kan maximera produktionen och hålla en hög tillgänglighet.

Vi söker en produktionsanalytiker!

17 januari 2023. I rollen kommer du vara en del av vindresurs-, produktions- och teknikanalysavdelningen på Vasa Vind som stöttar de andra avdelningarna inom företaget (projektutveckling, affärsutveckling, byggnation, ekonomi och drift) med tekniska och kommersiella analyser. Läs annonsen i sin helhet här! Sista ansökningsdag är 7 februari. 


Vi är Vasa Vind

Vasa Vind är en av Sveriges största utvecklare och ägare av vindkraft. Vi medverkar till klimatomställningen och de långsiktiga klimatmålen genom att bidra till en ökad produktion av förnybar energi. Genom ansvarsfull utveckling med hänsyn till omgivningarna och miljön är vårt mål hållbara och effektiva vindkraftsprojekt.

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.