Förnybar energi
för en hållbar framtid

Vi är Vasa Vind

Vasa Vind är en av Sveriges största utvecklare och ägare av vindkraft. Vi medverkar till klimatomställningen och de långsiktiga klimatmålen genom att bidra till en ökad produktion av förnybar energi. Genom ansvarsfull utveckling med hänsyn till omgivningarna och miljön är vårt mål att driva hållbara och effektiva vindkraftparker.

Utvecklar, bygger och förvaltar vindkraft

Vasa Vind har framgångsrikt och under lång tid såväl utvecklat och byggt som förvaltat vindkraft. Vi har en stor och växande variation av projekt som befinner sig i olika faser, bland annat ett av Sveriges största vindkraftsprojekt.

Driver över 200 vindkraftverk i Sverige

Vasa Vind äger och förvaltar idag över 200 vindkraftverk motsvarande närmare 600 MW installerad kapacitet. Vår årliga produktion är cirka 1,6 TWh – vilket är ungefär en procent av hela Sveriges elproduktion och över fem procent av vindkraftens andel.

Nyheter